Schilderijen verdienen soms bekroning door een passende lijst. Deze schilderijen worden dan ook met een zelfgemaakte lijst verkocht. Soms maakt de lijst onderdeel uit van het schilderij. Ook beschilder ik lijsten in een of meerdere kleuren die ook in het schilderij voorkomen.